en annan värld

Vad tänker du på? (Jag frågar i en utandning och väldigt tyst)
Ingenting, svarar han.
 
Och jag tänker att det måste finnas en hel värld inuti honom
som han kallar ingenting.
 
om mina ord. | |
Upp