vår i silverljus

Är återigen i staden som kännetecknas av nyanser, rörelse,
l i v.
 
Går längs gator med nya gatunamn, memorerar portkoder och har fortfarande oftast
samma tidtabell som buss nummer 34. Upplever nya, fina sidor av ett bibliotek.
Bland bokryggar skapar vi nya historier bland sådana som redan är upplevda och nedskrivna.om mina ord. | |
Upp