kontrast

Andas in.
Stannar upp mitt i en lövhög.
Prasslar till under mina skor.
Andas ut.
 
Andas in andas ut andas in andas ut
v r å l a r - UH
Sparkar slår flåsar sparkar slår flåsar
fysisk utmattning.
 
 
 
om allmänt. | |
Upp